Quy trình thành lập doanh nghiệp cổ phần tại laSun

nop-ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-co-phan

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp cổ phần nhưng bạn lại gặp phải những băn khoăn và trở ngại về các quy định pháp luật trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Hy vọng bài viết của chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp được những băn khoăn đó. Vì vậy, công ty laSun chúng tôi xin tóm tắt quy trình đăng ký doanh nghiệp dưới loại hình công ty cổ phần như sau:

Quy trình thành lập doanh nghiệp cổ phần tại công ty laSun

Bước 1: Chuẩn bị trước khi thành lập doanh nghiệp bao gồm:

+ Cần chuẩn bị tên công ty theo đúng quy định của pháp luật: “Tên loại hình + Tên doanh nghiệp”.

+ Cần có địa chỉ cụ thể để đặt trụ sở chính của công ty

+ Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp

+ Phải có vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp cổ phần

+ Có các thành viên tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp cổ phần

+ Các thành viên góp vốn để thành lập doanh nghiệp phải có đủ tư cách về pháp luật góp vốn, thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp.

+ Phải có người đại diện pháp luật hợp pháp của doanh nghiệp

+ Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp cổ phần.

chuan-bi-truoc-khi-thanh-lap-doanh-nghiep

Chuẩn bị trước khi thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ để thành lập doanh nghiệp cổ phần:

Đây là một trong những bước quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp cổ phần, để có thể đưa công ty đi vào hoạt động. Bạn có thể tự soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho mình nhưng để chắc chắn và tránh xảy ra những sai sót không đáng có thì bạn có thể lựa chọn dịch vụ soạn thảo hồ sơ thành lập của laSun chúng tôi!

  • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cổ phần bao gồm:

+ Giấy đề nghị để đăng ký doanh nghiệp theo đúng mẫu đã quy định.

+ Dự thảo về các Điều lệ công ty khi chuẩn bị thành lập.

+ Danh sách tất cả các cổ đông tham gia sáng lập và các cổ đông là những nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cần phải có danh sách người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp đối với các cổ đông nước ngoài hay là các tổ chức theo mẫu đã quy định.

+ Các giấy tờ cần thiết để thành lập doanh nghiệp cổ phần kèm theo sau đây:

  • Bản sao có công chứng của một trong số các loại giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định như: chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hay là hộ chiếu…đối với các trường hợp người thành lập doanh nghiệp là các cá nhân.
  • Bản sao có chứng nhận về Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ tương đương khác.
  • Bản sao có công chứng là một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo đúng quy định của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp và văn bản ủy quyền tương ứng đối với các trường hợp thành viên sáng lập doanh nghiệp là các tổ chức.
  • Bản sao có chứng nhận bao gồm: Giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Các văn bản chứng nhận của doanh nghiệp cần phải đáp ứng được yêu cầu về các điều kiện đối với trường hợp công ty kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

soan-thao-ho-so-de-thanh-lap-doanh-nghiep-co-phan

Soạn thảo hồ sơ để thành lập doanh nghiệp cổ phần

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần:

Sau doanh nghiệp bạn đã hoàn thiện công việc soạn thảo hồ sơ thì bạn có thể nộp hồ sơ qua các cách thức như sau:

+ Người thành lập doanh nghiệp hay là người được ủy quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đây là nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở chính và thanh toán lệ phí.

+ Khi nhận hồ sơ đang ký thành lập doanh nghiệp, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận cho bạn.

+ Hoặc Người đại diện theo pháp luật để có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định về quy trình chuẩn trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Trình tự về việc thực hiện nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử gồm các trường hợp sau như sau. Vì vậy, bạn có thể chọn 1 trong các cách thức này để có thể nộp hồ sơ sao cho thuận tiện nhất:

  • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử để sử dụng chữ ký số công cộng cần phải chuẩn bị:

+ Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử phải hợp lệ theo đúng quy định.

+ Bạn phải kê khai thông tin cùng với việc tải văn bản điện tử hay ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo đúng quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Sau khi doanh nghiệp bạn đã hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử.

  • Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử khi sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần nộp qua mạng điện tử phải hợp lệ.

+ Cần phải kê khai thông tin và tải văn bản điện tử các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty bạn tại Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

+ Sau đó, bạn có thể sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin cùng với việc tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo đúng quy trình.

Sau khi doanh nghiệp bạn đã hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

nop-ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-co-phan

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần:

  • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký trực tiếp:

+ Nếu nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ doanh nghiệp không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong khoảng thời hạn 3 ngày làm việc.

  • Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử:

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử bằng việc sử dụng chữ ký số công cộng:

+ Nếu doanh nghiệp bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi những thông tin đó sang Cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp bạn nhận được mã số doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy CNĐKDN và thông báo cho doanh nghiệp bạn về việc cấp Giấy CNĐKDN.

+ Nếu hồ sơ bạn chuẩn bị chưa hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp của bạn để yêu cầu sửa đổi và bổ sung thêm hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử bằng việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi những thông tin của doanh nghiệp sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp bạn nhận được mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy CNĐKDN.

+ Sau khi doanh nghiệp bạn nhận được thông báo về việc cấp Giấy CNĐKDN, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy hoặc Giấy biên nhận tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua đường bưu điện.

+ Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng bản giấy: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đối chiếu hồ sơ đối với hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy CNĐKDN cho doanh nghiệp của bạn nếu nội dung thống nhất.

nhan-ket-qua-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-co-phan

Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần

Khi doanh nghiệp bạn nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định thì bạn đã hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp cổ phần rồi đấy. Hi vọng với những chia sẻ trên đấy có thể giúp ích được cho bạn đọc. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì ban có thể liên hệ trực tiếp với laSun để nhận được sự tư vấn miễn phí nhé. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *