CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH MTV

ke-khai-thue-tncn-tndn-theo-ddinh-ky-quy-thang

Chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH MTV có thể nhằm mục đích thu hồi vốn của chủ sở hữu hoặc nhằm trao quyền sở hữu doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức khác. Với đặc thù của Công ty TNHH MTV là do 1 cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu duy nhất nên khi chuyển nhượng, tặng cho vốn góp cần lưu ý các vấn đề sau:

Các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho vốn góp

  • Chuyển nhượng, tặng cho 1 phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác: Công ty TNHH MTV do chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ công ty, do đó việc chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác bắt buộc sẽ dẫn đến thay đổi loại hình quản lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể chọn chuyển đổi sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
  • Chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ vốn góp cho 1 hay nhiều chủ thể khác: Trường hợp này công ty sẽ có sự thay đổi toàn bộ về chủ sở hữu, việc có thay đổi loại hình hay không là tùy thuộc vào số lượng chủ thể nhận chuyển nhượng, tặng cho và ý muốn chủ quan của chủ sở hữu mới.chuyen-nhuong-von-gop-lam-thay-doi-thong-tin-dang-ky-doanh-nghiep

Chuyển nhượng vốn góp làm thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Các lưu ý khi chuyển nhượng, tặng cho vốn góp

Khi chuyển nhượng, tặng cho 1 phần hay toàn bô vốn góp trong bất ky trường hợp nào, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Việc chuyển nhượng, tặng cho phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của các bên, văn bản chuyển nhượng, tặng cho này là căn cứ để thực hiện các thủ tục tiếp theo của doanh nghiệp.
  • Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp: Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục vơi 2 cơ quan là Sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

+ Sở kế hoạch đầu tư: Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp có thêm thành viên mới dẫn đến chuyển đổi loại hình.

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp.+

+ Cơ quan Thuế: Thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nộp Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

ke-khai-thue-tncn-tndn-theo-ddinh-ky-quy-thang

Kê khai thuế TNCN, TNDN theo định kỳ quý/tháng

Các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng vốn góp thường rất nhiều, buộc bạn phải nắm vững quy định pháp luật đồng thời có nhiều thời gian liên hệ với cơ quan nhà nước. Điều này gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp, do vậy LASUN cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện một cách toàn diện và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *